ARRC(亞洲摩托車最高賽事殿堂)AP250組別唯一指定使用ECU

恭喜蹺班車手小江,再次打破小麗寶(1.5km)賽道紀錄
刷新紀錄推進至 55.801,進步整整0.5秒!
誰說Ninja400在多彎小賽道操控難以施展?
Ninja400絕佳的引擎動力搭配RCSuper2 ECU
讓賽道成績不斷刷新!
小江為目前麗寶國際賽道(21彎)紀錄保持人
現在又打破小麗寶賽道成績
Empower Your Speed!
aRacer ECU是各大車廠統規賽御用ECU品牌
ARRC(亞洲摩托車最高賽事殿堂)AP250組別唯一指定使用ECU
#aracer #ninja400 #400A #TMRRC #小麗寶

aracer-speedtek
aRacerwebsite
YouTube
aRacer Instagram aracerspeedtek